Brugerne af E-learn platformen udtaler sig:


"Jeg har i efteråret 2014 / foråret 2015 taget fysiologi og anatomi samt sygdomslære som e-learning hos Kjeld Bruun-Jensen fra Forlaget Pons. Dette har for mig været den perfekte måde at lære faget på, fordi jeg har haft tiden herhjemme til at læse – og især fordi jeg har kunnet gøre det, når det har passet mig. Jeg har ikke skullet bruge feriedage el.lign. på at være i skole – eller for den sags skyld bruge penge på transport og forplejning.
Selve undervisningen foregår på højt plan samtidig med, at den også er meget pædagogisk. Der er rigtig gode test-spørgsmål efter hvert kapitel i bogen – og disse tests kan man tage lige så mange gange, man ønsker – indtil alt er forstået og besvaret korrekt.
Samtidig kan man skrive til Kjeld, hvis der er noget, der skal forklares lidt mere – og i det hele taget har jeg følt, at han var der som en lærer for mig. Jeg har været super glad for denne form for undervisning og kan virkelig anbefale den til andre."
Hilsen Hanne Myhlert fra Ry
*

"Kære Kjeld - Tusind tak for den gode oplevelse med E-læring/undervisning. Den er højt fagligt, forståeligt og grundigt forklaret. Med et fransk pas og 50 % nedsat hørelse kunne jeg klare eksamen fordi jeg havde den mulighed at høre lektioner igen og igen, hver gang jeg havde brug for det. Jeg synes E-Læring har været en stor hjælp og du har også været der hver gang jeg skulle bruge din ekspertise. Jeg er i gang med sygdomslære og er rigtig glad for det. Jeg kan varmt anbefale at tage kurserne via Kjeld Bruuns E-learn modul".
Mange hilsner fra Philippe - Studerer til massør
*

"Kære Kjeld
Jeg har været meget tilfreds med e-learn systemet! Meget enkelt og pædagogisk. Tak for det."
Mvh Mette Schneider Andersen - Body-sds
*

Min erfaring med E-læring: 
"Kære Kjeld mange tak for den gode oplevelse med E-læring/undervisning. Den er højt fagligt, forståeligt og grundigt forklaret. Hvis jeg skal vælge mellem møde til undervisning og din E-læring platform så vil jeg helt klart vælge E-læring og netop din E-læring, både fordi du brænder for at lære fra din store viden - og fordi jeg havde den mulighed at høre lektionen igen hver gang jeg havde brug for det. Jeg synes E-Læring er ren frihed. Desuden gav den mig mulighed for at fordybe mig i stoffet, fordi jeg kunne åbne for undervisningen om aftenen, hvor jeg havde ro til det."

Kærlig hilsen Sarah Charlot Babar - Akupunktur studerende
*

"Min oplevelse af e-learning platformen hos Pons.dk bygger på anatomi og fysiologi samt sygdomslære. Platformen er godt bygget op og meget overskuelig. Den er nem at anvende og det er nemt at følge med i hvor langt man er nået. Man skal således ikke bruge energi på at bevare et overblik over fremskridt. Det klarer platformen. Det betyder også at man uden problemer kan lade lektionerne ligge i dage eller uger og så snart man starter platformen kan man se hvor langt man kom sidst og dermed starte op igen med det samme. Det giver en stor fleksibillitet og gør at alt energi kan fokuseres på læring.
Sammensætningen af diasshow med kommentarspor, video og de afsluttende spørgsmål giver en rigtig god indlæring. Emnerne bliver fortalt, forklaret og visualiseret i lektionerne og der er, med den afsluttende test, mulighed for at kontrollere hvor meget man forstod. Selve navigeringen rundt i de enkelte lektioner er også nem. Man kan uden problemer spole og pause i lektionerne, en fordel man ikke har ved traditionel tavleundervisning. Hver lektion er ligeledes inddelt med overskrifter så det er nemt at finde enkelte emner frem igen og gennemgår dem en gang til, uden man skal spole sig igennem en hel lektion. Jeg kan klart anbefale såvel kurserne som e-learning platformen hos Pons.dk."
R
asmus Lyngby - Ambulancebehandler
*

HAR DU BRUG FOR at lære om Anatomi og fysiologi samt sygdomslære – for din egen nysgerrigheds skyld, ønske om at lære stoffet, for at få mulighed for at blive momsfritaget, søge om at blive godkendt som Registreret Alternativ Behandler (RAB), uanset dit behov så er Kjeld Bruun-Jensens lærebøger og E-læringsplatform et fantastisk værktøj. E-læringsplatformen er bygget op i moduler, hvor hvert modul har lydfil med oplæsning af pensum, så du har muligheden for at lytte til pensum på tidspunkter, hvor du er på farten, laver mad eller lignende … eller som jeg gjorde – sad med lærebogen samtidig med at der blev læst op, fulgte med i bogen, markerede og understregede og gjorde notater i margenen – det stimulerer hjernen på både det auditive (lyd) og visuelle under indlæring, som er en optimal måde at lære nyt stof på
– dernæst indeholder modulet dias-filer, hvor Kjeld fortæller om stoffet med udgangspunkt i visuelle figurer og tegninger, der på fineste vis understøtter og supplerer pensum i lærebøgerne.
Under Anatomi og fysiologi indeholder hvert modul ligeledes video-filer, hvor Kjeld forklarer og illustrer emnet på diverse plast-modeller – denne tre-dimensionelle visning er med til at få den sidste forståelse til at falde på plads.
Som afslutning på hvert emne er der en Mulit Choice Test, hvor du får en ide om hvor godt du har fået styr på emnet … som Kjeld selv siger, så brug dine forkerte svar konstruktivt – gå tilbage til emnet genlæs, gense materialet og tag testen igen.
Jeg valgte halvvejs i pensum, at gå tilbage og genteste mig selv for at se om ’gammel’ viden stadig hang fast selvom jeg havde puttede ny viden ind ;o) – i denne proces, fik jeg på de spørgsmål, som jeg ikke rigtig kunne huske, genlæst og genset materielt … det kan jeg helt klart anbefale at gøre, det er med til at sikre at du får viden ’puttet’ over i langstidshukommelsen.
Selve eksamen består, ud over Multi Choice spørgsmål, også af 2 formuleringsopgaver – til det vil jeg anbefale, at du løber bøgerne igennem og tænker, hvilke figurer / tekster har en større sammenhæng, som ville være oplagt at spørge til til eksamen – tag disse figurer / tekster genlæs dem og så læg bogen til side og prøv, på et A4 papir, at forklare, skitsere eller på anden vis illustrere figuren/emnet – det at du selv beskriver og tegner emnet øver dig i at kunne disse opgavetyper til eksamen, men det er faktisk også medvirkende til at lige netop denne viden bliver lagret på en anden måde i din hjerne, da du benytter dig af nogle andre lagringsteknikker, så du på senere tidspunkter nemmere kan hente denne viden frem.
Som med al e-læring, så kræver det selv-disciplin hos den studerende – det vil sige en evne til at strukturere sin tid og planlægge, hvorledes pensum og e-læringsmodulerne læses og gennemgås indenfor den ønskede tid og adgang, således at du er klar til eksamen.
Jeg kan helt klart anbefale at lave en baglæns planlægning – det vil sige, at du starter med hvilket eksamenstidspunkt, du vil tilmelde dig og gå op til, derfra tager du modulerne bagfra via Kjelds beregnede lektioner per modul og plotter ind på de dage i ugen, hvor du sætter tid af til at komme stoffet igennem – du skal da starte med ugen før eksamen og bevæge dig fra fremtiden og op til nutiden, hvor du får adgang til e-læringsplatformen …
… så får du et rigtig godt overblik, hvordan du skal disponere din tid for at kunne nå hele pensum til tiden. Og en sådan plan er også med til at holde dig til ilden, på sporet og til at sikre, at du kan nå det indenfor den købte adgang.
Styrken ved e-læringsplatforme er netop, at det er fleksibelt for hvornår du vil læse, så du kan tilpasse det til din hverdag og livssituation.
Bøgerne og e-læringsplatformen er bygget således op, at der undervejs i forløbet bliver gentaget viden, som du har støt på i nogle af de tidligere moduler, hvilket er fantastisk, da du undervejs og ikke mindst sidst i forløbet sidder med en fornemmelse af, at ringen bliver sluttet – det er ikke nemt stof at formidle, men Kjeld har formået at gøre det forståeligt, spændende og helt ned på jorden.
Hele platformen gennemsyrer af vilje til at vil lære fra sig, af en grundighed, der sjælden ses, som jeg kun på det kraftigste kan anbefale til andre, der har brug for viden og forståelse indenfor området.
Dialog og service fra Kjeld undervejs i forløbet er helt sublimt og her igen viser det, at der ligger et stærkt ønske om at støtte og videreformidle, så dette stof og viden kommer ud til andre, der måtte have brug for det.
Hermed er mine anbefaling givet videre med håb om at andre vil få lige så stort udbytte af bøgerne og e-læringsplatformen, som jeg har fået.
Vibe Kielstrup Franzen - www.livstjek.dk
ID Life Coach, TOTUM Kropsterapeut

*

"I forbindelse med min uddannelse til Body SDS terapeut har jeg, for at blive MOMS-fritaget, haft brug for at tage sygdomslære samt fysiologi og anatomi. Jeg gjorde mig mange overvejelser om i hvilken form, jeg skulle tage kurset, og i sidste ende valgte jeg at tage kurserne gennem Kjeld Bruuns E-learn modul, da en hverdag med fuldtidsjob, studie og familie med to børn stiller store krav til fleksibiliteten i studierne. Og mine håb og forventninger til fleksibilitet er til fulde blevet opfyldt, samtidig med at kvaliteten af videoerne og resten af undervisningsmaterialet har været rigtig høj.
Jeg brugte 1½ år på at færdiggøre kurserne, og selv om det til tider har været rigtig hårdt arbejde, og har stillet store krav til min selvdisciplin og evne til at strukturere, er min generelle oplevelse rigtig positiv – og ikke mindst står jeg her bagefter med et rigtigt stort udbytte og en stor viden, som jeg synes er meget anvendelig i min hverdag som kropsterapeut. Jeg kan varmt anbefale at tage kurserne via Kjeld Bruuns E-learn modul."
Toke Hougaard - Body-sds
*

Hej Kjeld - Mine kommentarer til anatomi og fysiologi kurset:
"
For mig, der ikke tidligere har beskæftiget mig med læren om kroppens opbygning og funktion, har e-learn kurset hos BIOPRAKTIK været en behagelig introduktion hertil. I et tempo som gradvist øges i niveau, bliver man guidet igennem kroppen fra top til tå uden at blive overvældet af alle kroppens mekanismer samt de latinske betegnelser herfor. Muligheden for at veksle mellem videoer/præsentationer eller selvstudie i de illustrative lærebøger fungerer rigtig fint, ligesom interaktive test efter hvert område er et godt værktøj til at følge ens fremgang."
Mvh Hans Christian Lund
*

Evaluering af kurset. Anatomi og fysiologi:
"Jeg vil hermed gerne sige tak for et rigtigt godt kursus i anatomi og fysiologi. Jeg har haft stor glæde af undervisningen og bruger det flittigt i hverdagen på mit arbejde, som paramediciner. Det materiale jeg har fået udleveret på kurset har været rigtigt godt og forståligt. E-learning er for mig også en god form for undervisning. Jeg vil kun opfordrer mine kollegaer til at melde sig til kurset hos Pons. Jeg glæder mig allerede til at begynde på sygdomslære.
Med venlig hilsen. Johnny Fiksdal - Paramediciner
*

Hej
Jeg har taget Anatomi og fysiologi, hos Kjeld Bruun Jensen som 100% e-leaning, Det var med mange overvejelser at jeg valgt at gøre dette, da jeg er letter ordblind og min hukommelse ikke var så god på grund af et sygdomsforløb.
Man kan tage kurset i anatomi og fysiologi flere steder på nette, for mig blev valget på Kjeld Bruun Jensen, da jeg syntes at det så meget professionelt og seriøst ud, 
Og jeg syntes virkeligt at det har været et rigtigt godt forløb, det er bygget helt genialt op, og man får virkeligt en meget høj fagligt niveau. Og med det høje niveau som der har været gennem hele forløbet var eksamen ikke spor svær. Jeg har tilmedlt mig sygdomslære også og glæder mig til at komme i gang med det. Jeg har bestemt kun positivt at sige, for mig har det været super godt at studere på denne måde, og jeg kunne godt finde på at tage flere kurser på den måde i fremtiden. Jeg har en drøm om at blive zoneterapeut.
Mvh Maibrit Jørgensen
*

Kære Kjeld, Brugerudtalelse - Meget fornøjet kursist! Jeg har gennemført både kursus i anatomi og fysiologi og sygdomslære via e-learning på www.anatomi-fysiologi.dk (BIOPRAKTIK - skolen hos Pons) og min oplevelse har overskredet mine forventniger. Det var nemmere end jeg troede. Præsentationer med dias er meget klare og forståelige og bøgerne er skrevet på forståelig måde. Jeg synes det bedste ved både præsentationerne og bøgerne er de virkelige eksempler, da kunne jeg forbinde det komplekse materiale med virkeligheden. For mig var de interaktive test i hvert område meget vigtige - som gav mig god og omgående "feedback".
E-learning giver ikke kun frihed til at lære når du har tid og lyst til det, men også den fordel, at du kan gennemføre en del af emnet så ofte du har brug for uafhængig af andre.
Jeg er meget glad og taknemlig for undervisningen og kan med glæde anbefale Kjeld Bruun-Jensens e-learning. 
Mange hilsner. Kristin Sigurbjörnsdóttir - ernæringsterapeut-studerende
*

Hej Kjeld
Tak for et godt forløb i anatomi-fysiologi delen. For mig fungerede kombinationen af de let læselige bøger, dias showene og videosekvenserne rigtig godt. Det er fint at få input på forskellig vis.
Jeg ser frem til at tage patologi delen efter d. 1. juli. 
Venlig hilsen Kristian Thejls
*

Hermed min anbefaling:
"Jeg kan kun anbefale kurset anatomi og fysiologi hos Pons.For mig har det været et rigtig spændende forløb, der har givet rigtig meget viden og indsigt i hvordan kroppen fungerer. Jeg synes det faglige niveau ligger tilpas højt, og at Kjeld formår at forklare sig, så tingene er til at forstå. Undervisningen er en god blanding af læsning, dias og videoer og tingene bliver forklaret flere gange, hvilket også letter for forståelsen. Jeg kan helt klart bruge min lærdom fra denne uddannelse i fremtiden både i mit primære erhverv som Paramediciner, og i min uddannelse til alternativ behandler.Glæder mig til at komme igang med sygdomslære delen.
Kim Stuckert. Paramediciner og Body sds elev.
*

E-learning hos Pons i Anatomi og fysiologi, og Sygdomslære.

Struktur og indhold
Kurset er overskueligt strukturet og i et nemt forståeligt sprog. E-learn præsentationerne virker både som repetition af lærebøgerne, men samtidig kommer der gode vinkler og eksempler på, som gør det nemmere at huske. ”Test dig selv” efter hvert kapitel er en rigtig god hjælp til at se, hvor der er brug for at gå tilbage og læse op eller se præsentationen igen. Arbejdsspørgsmål til hvert kapitel giver mulighed for at stoffet sætter sig fast.
Fleksibelt
E-learn formen var perfekt for mig, da jeg kunne gå til undervisning, lige præcis når det passede i mit program. I mit tilfælde betød det at jeg kom til havde taget begge eksaminer i løbet af 7 måneder, i stedet for at følge et fast forløb på op til 2 år.Og rart at have mulighed for at tage en præsentation en gang til hvis det havde været ”en af de dage”.
Eva Borrit - studerer kraniosakral terapi
*

"Du kommer ikke sovende til ret meget, heller ikke e-learning i Anatomi og fysiologi. Til gengæld bliver du ført igennem pensum på en overbevisende måde. Du kan kombinere den form der passer dig. Vil du læse først , inden video og dias? Eller vil du hellere se video og dias og høre lydbog, evt. supleret med læsning. Uanset, bliver du ført igennem alle emner der gør dig klar til eksamen. Alt e-learning materiale er gennemarbejdet og professionelt.... Det hænger sammen.! "
Hans Laursen - Studerer til massør
*

Hej KBJ. Nu har jeg været igennem alle moduler på nær meridianlæren. Den gemmes til en dag familien er på weekendtur sådan det rigtig kan terpes:) Jeg syntes modul 3 (Sundhedspsykologi) og intro til alternativ behandling er fantastisk. Det er jeg gået igang med igen. For det skader bestemt ikke hører det igen. Som sagt så er det kun meridianlæren jeg mangler og gå igennem. Når jeg leger med min datter kører det i baggrunden her 2. gang - sådan det bliver hørt en gang mere :)
Hilsen Martin Andersen - Akupunktur studerende
*

Hej Kjeld!
Generel vurdering af materialet, så synes jeg det har fungeret fint for mig. Det er et meget detaljeret og uddybende og du har vist tingene både på celle og organplan, tegninger og på anatomiske modeller. - Emnerne og områderne er opdelt i forskellige tidsintervaller, hvilket gør det muligt at studere på hvilket som helst tidspunkt af døgnet. - Er der ting man ikke rigtig har forstået, så kan der vendes tilbage til emnet. - De forskellige tests gør det også muligt at finde ud af at afgrænse området og finde ud af hvad der er vigtigst. - Med en hverdag med skiftende vagter og weekendvagt, så er det super måde at studere på. - Det kræver stor selv disciplin- men det har jeg jo:) Jeg er stor fortaler for at studere på denne måde, den er super for mig. Forsat god sommer og tak for denne gang!

Med venlig hilsen - Bente Toft Sørensen
*

Anmeldelse af Anatomi/ Fysiologi og Sygdomslære kurserne ved Kjeld Bruun Jensen /Pons.

Jeg har gennemgået både anatomi/fysiologi og sygdomslære ved Kjeld Bruun Jensen. 
Jeg har kun godt at sige om både E-learning platformen og undervisningens indehold.

Platformen.
E-Learnings platformen fungerer rigtigt fint og er meget drift sikkert og nem at navigere i. Jeg har prøvet at afspille lektionerne på flere computere med forskellige styresystemer 
(Windows, Mac og IPad) og der har ikke været problemer med at afspille lektionerne.
Brugerfladen er ny i forhold til hvad man plejer at arbejde i, og det tager selvfølgelig lidt tilvænning at finde de funktioner man skal bruge, Men da systemet er meget brugervenligt er der hurtigt styr på det, (også selv om man ikke er computernørd)
En ting man kunne ønske ville være at kunne udskrive dias og notatfelter som f.eks. 
PowerPoint hvor man kan udskrive 3 dias med notat felter på et A4. Men en rigtig god oplevelse at arbejde med systemet :-).

Undervisningen.
Undervisningen hos Pons er over al forventning. Kombinationen af Kjeld Bruun Jensens høje faglige niveau og gode pædagogiske evner, gør at kompliceret stof bliver formidlet på forståelig dansk (med en snert af latin :-) )

Dias præsentationerne er rigtig gode, de er ikke overfyldte, men består ofte af 5-8 linjer tekst eller illustrationer der er let forståelige, bakket op af et uddybende og forklarende lydspor.
Anvendelsen af Anatomiske figurer med forklaring på video giver også en rigtig god helhedsforståelse.Indholdet af undervisningen er rigtigt godt doseret med en synlig rød tråd. 
Emnerne bliver tit flettet ind i hinanden og går lidt i ring, det er absolut positivt da Kjeld Bruun Jensen derved formår at belyse de svære emner fra mange forskellige vinkler, hvilket ofte gør at man pludselig får en aha oplevelse når man er kørt lidt fast.

Support.
Supporten er der heller ikke noget at udsætte på :-) 
Når man taler med Kjeld Bruun Jensen får man indtrykket under samtalen at hjælpen er oprigtig og at han interessere sig for elevernes ve og vel og udbytte af kurset. 
(det er ikke mange skoler man oplever det)

Jeg har ikke et øjeblik fortrudt at jeg har taget uddannelsen ved Kjeld Bruun Jensen /Pons.
Og det er ikke det sidste kursus jeg tager ved Pons.

Kan varmt anbefales :-)

Bent Olsen - Akupunktur studerende
Muskelhulen
*

Jeg har fulgt Kjeld's e learning  igennem 16 måneder og kan varmt anbefale det til andre. Undervisningsmaterialet er virkelig imponerende og Kjeld er en fantastisk formidler. Jeg føler mig godt rustet som alternativ behandler med Kjeld's uddannelse i rygsækken.
Anja Nielsen
*

Kære Kjeld
Jeg har nu afsluttet mit E-learningforløb i Introduktion til alternativ behandling. Tak for et spændende, inspirerende og brugbart kursus. Og hvor er det en god ide`at kunne tage sin uddannelse som E-learning - så man kan studere når man har tid, lyst og er frisk. Jeg håber mange vil opdage fornøjelsen og fordelen ved at studere som E-learning.

Jeg vil også fortælle dig at jeg for år tilbage læste dine bøger om anatomi og fysiologi og havde stor fornøjelse af dem - fordi du fik dette spændende stof (jeg er sygeplejerske) - gjort meget konkret og nemt at studere. Du formår det samme med din e-learning - at gøre det enkelt og spændende. 
Jeg henvender mig når jeg indenfor tre år skal samle flere RAB point. :-)

Jeg vil desuden henvise de kursister, der tager min uddannelse som bindevævsmassør, og som ønsker mere anatomi og fysiologi - til at tage dine E-learning kurser.
De bedste hilsner fra Susanne Jonassen - Klinikken for bindevævsmassage
*

Jeg har nu afsluttet mit kursus i sundhedspsykologi, og har lyst til at dele med andre, at jeg er meget glad for jeg valgte at købe det, som elearning hos Forlaget Pons Kjeld Bruun Jensen.
Der er ingen tvivl om at Kjeld er en meget erfaren underviser, der brænder for sit stof. Således er kurset meget mere end "tør" teori. Der bliver hele tiden krydret med eksempler fra det virkelige liv, hvilket gør det hele meget håndgribeligt. Kurset er meget mere end bogen der følger med.
Jeg har nydt at jeg har kunnet tage de forskellige lektioner når det har passet ind i mit - og stopper du midt i en lektion, bliver du spurgt næste gang du logger ind, om du vil starte hvor du slap, el om du vil starte forfra på lektionen.
Er der de mindste udfordringer/problemer el spørgsmål undervejs er Kjeld hurtig til at svare dig tilbage. Så du står ikke alene igennem kurset. Jeg kan varmt anbefale andre at tage kurset på elearning.
Med venlig hilsen Søs Eva Nørskov Andersen
*

Jeg er ansat i Falcks Redningskorps som Paramediciner og har skiftende vagtrytmer, derfor passer denne e-learnings platform helt perfekt da jeg bare kan logge på når der er frihed til det. Jeg har gennemført kurserne anatomi og fysiologi, sygdomslære, og sundhedspsykologi. Det faglige niveau er højt og jeg kan varmt anbefale disse kurser. Tak for denne gang det har været en Fornøjelse. 
Venlig hilsen Birger - Paramediciner i Falck
*

Udtalelse: Jeg har taget den sundhedsfaglige basisuddannelse hos Kjeld Bruun-Jensen med henblik på at blive momsfritaget og RAB-godkendt Kranio sakral terapeut.
Jeg synes det har været et fantastisk lærerigt forløb. Gode forståelige bøger med fine illustrationer, fulgt op med præsentationer og yderligere forklaring/uddybning af materialet.
Modulerne hænger godt sammen, da man lige får en repetition i ny og næ, så man osse får sammenhængen med, rigtig godt! Har fungeret perfekt for mig, da jeg har kunne gå til og fra det, se præsentationerne igen, læse op på stoffet igen, samt studere arbejdsspørgsmål. Det er en god måde at lære på. Det kræver lidt disciplin, men har man det, får man osse rigtig meget ud af forløbet.
Min varmeste anbefaling til Kjeld og hans e-learningsplatform. 
Med venlig hilsen Pernille Gammelby
*

Jeg har været rigtig glad for at tage Anatomi og Fysiologi hos Pons.dk og Kjeld Bruun-Jensen. Det er et detaljeret og godt struktureret uddannelsesmateriale, som leder én sikkert igennem det store pensum på en interessant og forståelig måde. Jeg vil anbefale det til alle, der ønsker at tage kurset gennem en E-learning platform, og jeg glæder mig allerede til at fortsætte med Sygdomslære materialet også.
Mange hilsner Anita Mølgaard
*

Evaluering af ”Introduktion til alternativ behandling". Jeg har på et fjernstudie hos Kjeld Bruun-Jensen fået gennemgået grundprincipperne, tankegangen og praktikken i kinesisk alternativ behandling. Det er et svært stof at lære for en vesterlænding med en helt anden tankegang og syn på tingene. Men Kjeld formår at gå slavisk frem og forklare sammenhængene kort og præcist, så det giver mening. Det er nemt at spole frem og tilbage i slides, hvis man lige skal have gennemgangen af et emne igen. Det er et lærerigt og givtigt kursus om meridian baner, hvor der er veksles mellem teori og praktik.
Mvh Johanne Jacobsen
*

Kære Kjeld - Igen, tusind tak for den gode oplevelse. Jeg startede sidste år i september måned med E-lærning/undervisning, først anatomi-fysiologi og til sidst sygdomslære,og det har været meget spændende. Og det er med glæde at jeg læser igen og igen dine bøger fordi det er nemlig "på en anden måde" dvs nemt tilgængeligt og forståeligt og højt professionelt. Jeg kan kun varmt anbefale at tage kurserne hos Kjeld Bruuns E-learn modul! Jeg overvejer faktisk, når jeg er færdig uddannet som fysiurgisk massør at læse akupunktur!
Mange hilsener Philippe
*

Her et par ord om, som lovet, din uddannelse. Jeg har taget fagene anatomi-fysiologi på e-learning, og var i starten lidt skeptisk, da jeg jo ikke er den yngste mere. Men jeg har virkelig fået meget ud af at gøre det på den måde. Kjelds materialer – bogen, små videoer, forklaringer og tegningerne og den mulighed, at man også kan høre det som lydfil, har været helt fantastiske. Derfor har jeg også kunne lære det hele på kort tid, fordi jeg kunne tilrette lægge det i min hverdag. Jeg synes det er et super flot stykke arbejde han har lagt i det og MEGET professionel. Jeg har været meget glad for at have gjort det på den måde. 
Hilsen Carmen
*

Hej Kjeld. Her kommer min beskrivelse, af min oplevelse med anatomi og fysiologi via e-learning.
Jeg har været meget glad ved at studere via e-learning, for mig har det været en kæmpe fordel at jeg kan gøre det, når jeg har tid og overskud til det, at jeg ikke skal sidde en fast aften om ugen 5 timer i træk, men at jeg kan læse, når jeg har en fridag, samt tage de pauser der er behov for.
Det er svært stof, for mit vedkommende, har der været behov for at gentage moduler, dette kan jeg gøre så mange gange jeg har lyst til. Jeg har haft stor glæde, af de dias der er i hvert modul, især der hvor der arbejds tegninger, disse giver et rigtig godt billede af hvordan det fungerer. Jeg har haft meget glæde af testene efter hvert modul.
Hvis der har været problemer/ tvivl om noget, har jeg skrevet til dig, og lyn hurtigt fået svar. 
Mvh.Tina Maria Nielsen - Zoneterapeut studerende
*

Hej Kjeld. Jeg synes at materialet er godt og meget fyldestgørende. Der er bøger, online foredrag og forskellige opgaver. Systemet lægger op til, at du selv kan sammensætte din måde at studere på. Jeg kunne godt tænke mig to ting herudover. 1. At vi skal lave nolge flere formuleringsopgaver undervejs, eller afslutte halvvejs med en rapport. Jeg lærer godt, når jeg skal formulere mig. 2. jeg kunne godt tænke mig nogle gode huskeregler. Du beskriver fx. nervesystemet fint ved at sammenligne med at køre bil. Men jeg forstår teorien med det samme, problemet er at huske forskellige begreber. Fx. lyder Noradrenalin og adrenerge synapse rimelig ens. Det kan være godt at blive gjort opmærksom på.
Vh. Helena
*

Efter at have overstået fysiologi-anatomi delen med eksamen d. 17. april, var det tid at få åbnet den del, der hedder sygdomslære. Jeg tog den med ro. Herre-gud. Kun en enkelt bog og ikke eksamen før d. 27. september. Reelt begyndte jeg vel først for alvor at læse omkring 1. august. Det viste sig hurtigt at sygdomslære for mig var vanskeligere at forstå end fysiologi-anatomi, der er konkret og mere lige ud ad landevejen. I sygdomslære gælder det virkelig om at forstå, hvordan tingene hænger sammen. Forståelsen kom dog delvis i hus gennem det gode mix af almindelig læsning i bogen og lærdom gennem skærm og højttaler. Men studiespørgsmålene i bogen var med til at sætte de sidste brikker på plads, så min anbefaling er at man giver sig tid til dem, og ikke nøjes med testene på skærmen. Nu er det overstået. Tak for et godt forløb."
Venlig hilsen Kristian Thejls
*

Hej Kjeld
Evaluering af klinikvejledningskurset: Et udmærket kursus, hvor man får nogle meget nyttige og praktiske oplysninger/redskaber omkring forhold, der skal være i orden, når man behandler patienter i egen klinik. Mange timer på en dag, men det var ok. Undervisningen var en fin blanding af powerpoint, små cases enten i grupper eller diskuteret i plenum. Der var en rigtig god og relevant gennemgang af et eksempel på en journal. Programmet var lidt presset, men jeg synes ikke, der skal pilles noget ud. Så hellere skære lidt i frokostpausen eller den tid, der bruges på at præsentere hinanden, selvom det jo altid er vældig hyggeligt.
Mange hilsner Karen Kristiansen - Akupunkturstuderende
*

Kære Kjeld. Jeg har gennemført e-learning modulerne i sygdomslære og bestået eksamen med stor glæde. Jeg har fundet undervisningen, materialet og bøgerne, let forståligt, nemt at gå til og meget inspirerende. Det er bygget visuelt op, så alle kan være med, og på en meget understøttende måde. Du har en rigtig behagelig stemme, under gennemgangen af det svære stof, og det gør, at jeg har følt mig tryg i indlæringen, og har haft en fornemmelse for, at læringen nok skulle sætte sig fast. Spørgsmålene var ind imellem sjove, så jeg har følt mig underholdt samtidig med, at jeg har taget testene. Jeg har skullet bruge faget sygdomslære, da jeg er under uddannelse til krops- og psykoterapeut, og her gør Biopraktik - Skolen hos Pons det muligt, at jeg har kunnet tage modulerne, mens jeg er i arbejde. Jeg har været rigtig godt tilfreds med mit studie, og kan varmt anbefale andre, at prøve det samme.
Kh Minna M. Aarup - 
under uddannelse til krops- og psykoterapeut
*

Evaluering af klinikvejledning. Jeg har for nylig været på et heldags kursus i klinikdrift med udgangspunkt i patient journalen. Mødet med Kjeld Bruun-Jensen var meget positivt i den forstand, at han var meget velforberedt og tydelig i sit sprog, så der ikke var nogen usikkerhed i forståelsen af stoffet. Han var god til at lytte, forklare og stille spørgsmål. Det var et rigtig spændende og givtigt kursus, hvor Kjeld havde forberedt flere ”dilemmaer”, som vi i grupper skulle diskutere, hvorefter det blev taget op på klassen og diskuteret videre derfra. Alt i alt har jeg fået meget ud af kursuset. Jeg har kopieret meget og bruger det nu i min egen klinik. 
Mvh Johanne Jacobsen
*

Hej Kjeld Her er mine kommentarer til sygdomslære: I e-learn modulet sygdomslære fra Biopraktik kommer man rundt om og ned i de fleste sygdomme fra den gængse allopati, hvilket udgør et udmærket fundament. Video-præsentationer kombineret med selvstudie i den fyldestgørende lærebog får stoffet til at hænge ved, selv i en travl hverdag, og man får lyst til at lære mere.
Mvh Hans Christian Lund Jensen
*

Anmeldelse af Anatomi/ Fysiologi og Sygdomslære kurserne ved Kjeld Bruun Jensen /Pons

 

Jeg har gennemgået både anatomi/fysiologi og sygdomslære ved Kjeld Bruun Jensen.

Jeg har kun godt at sige om både E-learning platformen og undervisningens indehold.

Platformen.

Ø  E-Learnings platformen fungerer rigtigt fint og er meget drift sikkert og nem at navigere i.

Jeg har prøvet at afspille lektionerne på flere computere med forskellige styresystemer

(Windows, Mac og IPad) og der har ikke været problemer med at afspille lektionerne.

 

Brugerfladen er ny i forhold til hvad man plejer at arbejde i, og det tager selvfølgelig lidt tilvænning at finde de funktioner man skal bruge,

Men da systemet er meget brugervenligt er der hurtigt styr på det, (også selv om man ikke er computernørd)

 

En ting man kunne ønske ville være at kunne udskrive dias og notatfelter som f.eks.

PowerPoint hvor man kan udskrive 3 dias med notat felter på et A4.

 

Men en rigtig god oplevelse at arbejde med systemet. J

Undervisningen.

Ø  Undervisningen hos Pons er over al forventning.

Kombinationen af Kjeld Bruun Jensens høje faglige niveau og gode pædagogiske evner, gør at kompliceret stof bliver formidlet på forståelig dansk (med en snert af latin J)

 

Dias præsentationerne er rigtig gode, de er ikke overfyldte, men består ofte af 5-8 linjer tekst eller illustrationer der er let forståelige, bakket op af et uddybende og forklarende lydspor.

 

Anvendelsen af Anatomiske figurer med forklaring på video giver også en rigtig god helhedsforståelse.

 

Indholdet af undervisningen er rigtigt godt doseret med en synlig rød tråd,

Emnerne bliver tit flettet ind i hinanden og går lidt i ring, det er absolut positivt da Kjeld Bruun Jensen derved formår at belyse de svære emner fra mange forskellige vinkler, hvilket ofte gør at man pludselig får en aha oplevelse når man er kørt lidt fast.

Support.

Ø  Supporten er der heller ikke noget at udsætte på. J 

Når man taler med Kjeld Bruun Jensen får man indtrykket under samtalen at hjælpen er oprigtig og at han interessere sig for elevernes ve og vel og udbytte af kurset.

(det er ikke mange skoler man oplever det )

 

Jeg har ikke et øjeblik fortrudt at jeg har taget uddannelsen ved Kjeld Bruun Jensen /Pons.

Og det er ikke det sidste kursus jeg tager ved Pons.

Kan varmt anbefales J

 

Bent Olsen

Muskelhulen